Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4

Een bom op Rotterdam

Onlangs heeft de oud-generaal Andrej Goeroelov op de Russische staatstelevisie uitgelegd dat een atoomoorlog het best kan beginnen met een bom op Rotterdam. Je zou denken, aldus de heer Goeroelov, dat we zouden beginnen met een bom op Londen – hij legt dan niet uit...