Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4

Be this guy; over moed in de journalistiek

Deze zomer nam Argus-medewerker Theo Dersjant afscheid als docent aan de Fontys Hogeschool Journalistiek. Ter gelegenheid daarvan bundelde hij verhalen die hij ooit schreef over zijn vakgebied en media in het algemeen. Nieuw: zijn pleidooi voor een ‘studiecentrum...