Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4

Vorig leven

door GUUS LUIJTERS Er was een tijd dat je mensen had die zich herinnerden dat ze in een vorig leven iemand anders waren. Veelal waren ze dan Maria Magdalena of Jeanne d’Arc of Anne Frank geweest. Dat ze de soldaat waren die Jezus aan het kruis spijkerde, hoorde je...