Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4

Sancties maken vindingrijk

Zelden zulke lekkere chocola gegeten als eind jaren zeventig in Rhodesië. Het land had te maken met sancties vanwege het eenzijdige uitroepen van de onafhankelijkheid en kon geen chocola invoeren, dus gingen de bewoners het zelf maken. Bij sancties zie je vaker dat...