Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4

Afscheid van Rudy Kousbroek

Henk Hofland, destijds hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad, stuurde eind jaren zestig een jonge verslaggever naar Parijs, om daar een literair evenement te verslaan. “Je hoeft geen hotel te nemen,” zei de zuinige Hofland, “je kunt logeren bij mijn vriend Rudy...