Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4

Crisis in garnaalkroketland

Of het nu de herfststormen zijn die de garnaal naar diepe wateren hebben gejaagd, de garnaalvretende wijtingen, de windmolenparken die het vangstgebied drastisch verkleinen, de omvang van de vissersvloot die de spoeling dun maakt, de eisen voor een duurzame visvangst...