Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4

De onderste lagen van de beerput

Veertig jaar heeft het geduurd voordat de beerput aan wangedrag en intimidatie op de werkvloer van Studio Sport openbarstte. Maar terwijl het gros van de media nu focust op de namen en rugnummers van presentatoren, blijven de onderste lagen onaangeroerd. En juist...