Jaargang 7 • Verschijnt tweewekelijks • Losse nummers € 4

Een aartsneuroot en oeverloos ouwehoer

Het hielp natuurlijk dat hij jong is gestorven. Zoiets kan een mythe aanblazen. Maar het voornaamste is toch dat de dichter, dagboekschrijver en essayist Max de Jong (1917-1951) in zijn korte leven met een groot aantal auteurs en literatoren contact heeft gehad, onder...

Afscheid van een zilveren stem

Als de dichter sprak, hoorde je binne, en snachs, en sterre, en rege, en Voltaire had pokke. Ook zaten er eigenaardigheden bij als ootmobielen, sjaloezie, kaptein, en onverhoeds onvervalst Amsterdams in ‘Wie kan het sijn?’, in het gedicht over die keer dat hij werd...